ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
 
การเปิดเผยราคากลางและการดำเนินการคำณวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดคลองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 15.57 น. โดย คุณ ชมภู่ โพธิ์พีนธ์

ผู้เข้าชม 39 ท่าน