หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 20 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 93  
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 [ 30 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 [ 30 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
คู่มือปฏิบัติงานอบต.นาขอม [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 82  
 
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 8 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 127  
 
  (1)