หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
นายสมชาย ตาเวียน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม
 
ว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม
ว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม
 
ว่าง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม