หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
 
นายพรเทพ กูกขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติตำบล
 
ตำบลนาขอมเดิม มีฐานะเป็นหมู่บ้านในเขตการปกครองของตำบลวังน้ำลัด ต่อมาในปี 2531 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2531 ทางราชการได้ยกฐานะขึ้นเป็นตำบลนาขอม มีกำนันล้วน พิมพ์คณิต เป็นกำนันคนแรก ประชากรส่วนใหญ่ มีพื้นเพดั้งเดิมอพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ และจากอำเภอในเขตจังหวัด นครสวรรค์ เช่น อำเภอท่าตะโก สำหรับภาษาที่ใช้มีทั้งภาษาภาคกลางและภาคอีสาน ประชากรนับถือศาสนาพุทธ ประเพณีมีทั้งของภาคกลางและภาคอีสาน การดำรงชีวิต ส่วนใหญ่ คนในชุมชน ยังคงมีการรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้ เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีสงกรานต์ และประเพณีเข้าพรรษา รวมถึงวัฒนธรรมต่างๆ ที่การปฏิบัติ สืบทอดกันมา ถือเป็นทุนเดิมที่ชุมชน ใช้เป็นส่วนหนึ่ง ของการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนได้เป็นอย่างดี
 
ประวัติหน่วยงาน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม เป็นหน่วยราชการบริหารงานส่วนท้องถิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในประกาศจัดตั้งสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2540 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ได้ดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 งวดวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2539 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป
 
ที่ตั้ง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนาขอม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอไพศาลี ห่างจากอำเภอไพศาลี ประมาณ 25 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 95 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน 132.89 ตารางกิโลเมตร หรือ 83,062 ไร่
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.วังน้ำลัด และ ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
 
ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
ต.วังน้ำลัด และ ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
หมู่ 1
หมู่ 2
หมู่ 3
หมู่ 4
หมู่ 5
หมู่ 6
หมู่ 7
หมู่ 8
หมู่ 9
หมู่ 10
หมู่ 11
ต.ซับน้อย
อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
ต.วังพิกุล
อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
 
ภูมิประเทศ
 
สภาพทั่วไปของตำบลนาขอม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูง มีภูเขาล้อมรอบ ลาดเทไปทาง ทิศตะวันตก มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 150 - 1,780 เมตร มีความลาดชันมากกว่า 35% เป็นลูกคลื่นลอนตื้น
 
ภูมิอากาศ
   
ลักษณะภูมิอากาศของตำบลนาขอม จะพบว่า ฝนจะเริ่มตกในเดือนเมษายน - พฤษภาคม และ จะเริ่มทิ้งช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม และจะเริ่มตกหนักช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเดือนมกราคม และอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน แบ่งเป็น 3 ฤดูกาล ได้แก่
  ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม
  ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม จนถึงกลางเดือนตุลาคม
  ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคม จนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
 
อาชีพประชากร
 
ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ และทำสวนผลไม้
 
จำนวนประชากร
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,045 คน แยกเป็น
  ชาย  จำนวน 3,038 คน คิดเป็นร้อยละ 50.26
  หญิง จำนวน 3,007 คน คิดเป็นร้อยละ 49.74
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,845 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 45.49 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
เขตการปกครอง
 
ชื่อหมู่บ้าน
ชาย หญิง รวม
จำนวนครัวเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านนาขอม 301 327 628 188
หมู่ที่ 2 บ้านบ่อทอง 552 537 1,089 301
หมู่ที่ 3 บ้านเขาใหญ่ 434 430 864 256
หมู่ที่ 4 บ้านวังไทรทอง 306 302 608 220
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าขาว 221 214 435 118
หมู่ที่ 6 บ้านประจันตคีรี 165 171 336 130
หมู่ที่ 7 บ้านหนองตกกล้า 156 127 283 97
หมู่ที่ 8 บ้านหนองม่วง 182 174 356 123
หมู่ที 9 บ้านวังเงิน 163 149 312 101
หมู่ที่ 10 บ้านถนนสุด 181 229 410 135
หมู่ที่ 11 บ้านหนองเคล็ด 377 347 724 176
รวม 3,038 3,007 6,045 1,845
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220 โทรศัพท์ : 056-009-783 โทรสาร : 056-009-783
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม
จำนวนผู้เข้าชม 18,526,303 เริ่มนับ 18 ก.ย. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com