หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นาขอม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น
ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น
 
 
 
 

 
 
 
สายด่วนนายก
โทร : 099-295-2277
 
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
ตำบลนาขอมเดิม มีฐานะเป็นหมู่บ้านในเขตการปกครองของตำบลวังน้ำลัด ต่อมาในปี 2531 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2531 ทางราชการได้ยกฐานะขึ้นเป็นตำบลนาขอม มีกำนันล้วน พิมพ์คณิต เป็นกำนันคนแรก ประชากรส่วนใหญ่ มีพื้นเพดั้งเดิมอพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ได้แก
  ่จังหวัดนครราชสีมา ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ และจากอำเภอในเขตจังหวัด นครสวรรค์ เช่น อำเภอท่าตะโก สำหรับภาษาที่ใช้มีทั้งภาษาภาคกลางและภาคอีสาน ประชากรนับถือศาสนาพุทธ ประเพณีมีทั้งของภาคกลางและภาคอีสาน การดำรงชีวิต ส่วนใหญ่ คนในชุมชน ยังคงมีการรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้ เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีสงกรานต์ และประเพณีเข้าพรรษา รวมถึงวัฒนธรรมต่างๆ ที่การปฏิบัติ สืบทอดกันมา ถือเป็นทุนเดิมที่ชุมชน ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนได้เป็นอย่างดี
 
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม เป็นหน่วยราชการบริหารงานส่วนท้องถิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนาม ในประกาศจัดตั้งสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2540 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ได้ดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป
  เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 งวดวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2539 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนาขอม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอไพศาลี ห่างจากอำเภอไพศาลี ประมาณ 25 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 95 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน 132.89 ตารางกิโลเมตร หรือ 83,062 ไร่
 
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อ ต.วังบ่อ
ต.ศรีมงคล
อ.หนองบัว
อ.บึงสามพัน
จ.นครสวรรค์
จ.เพชรบูรณ์
 
ทิศใต้ ติดต่อ ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
  ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ซับน้อย
ต.วังพิกุล
อ.วิเชียรบุรี
อ.บึงสามพัน
จ.เพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์
 
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.วังน้ำลัด และ ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
 
 
 
 
 
 
สภาพทั่วไปของตำบลนาขอม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูง มีภูเขาล้อมรอบ ลาดเทไปทาง ทิศตะวันตก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 150 - 1,780 เมตร มีความลาดชันมากกว่า 35% เป็นลูกคลื่นลอนตื้น
 
 
   
ลักษณะภูมิอากาศของตำบลนาขอม จะพบว่า ฝนจะเริ่มตกในเดือนเมษายน - พฤษภาคม และ จะเริ่มทิ้งช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม และจะเริ่มตกหนักช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเดือนมกราคม และอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน
  แบ่งเป็น 3 ฤดูกาล ได้แก่
 
ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม
 
ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม จนถึงกลางเดือนตุลาคม
 
ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคม จนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
 
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ และทำสวนผลไม้
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,045 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 3,038 คน คิดเป็นร้อยละ 50.26

หญิง จำนวน 3,007 คน คิดเป็นร้อยละ 49.74
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,845 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 45.49 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านนาขอม 301 327 628 188  
2   บ้านบ่อทอง 552 537 1,089 301
  3   บ้านเขาใหญ่ 434 430 864 256  
4   บ้านวังไทรทอง 306 302 608 220
  5   บ้านหนองหญ้าขาว 221 214 435 118  
6   บ้านประจันตคีรี 165 171 336 130
  7   บ้านหนองตกกล้า 156 127 283 97  
8   บ้านหนองม่วง 182 174 356 123
  9   บ้านวังเงิน 163 149 312 101  
10   บ้านถนนสุด 181 229 410 135
  11   บ้านหนองเคล็ด 377 347 724 176  
    รวม 3,038 3,007 6,045 1,845
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10