ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล นาขอม
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 8 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256391,03993,91884,76930,848--------300,574
256240,812134,72047,75875,978139,032181,889120,836107,70288,21282,60187,97061,8521,169,362
256169,065147,856102,607111,84375,76870,14658,09264,56434,590108,797114,82253,4831,011,633
ยอดยกมาตั้งแต่ 18 ก.ย. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2560   184,821
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,666,390
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี