หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
 
นายพรเทพ กูกขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอรร์ไรส์ ชนิดถุงเเละชนิดกล่อง สำหรับเด็กนักเรียนภายในเขตตำบลนาขอม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมทำนบกักเก็บน้ำบ้านวังตามด หมู่ที่ 2 บ้านบ่อทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาเวทีเเละเครื่องเสียง โครงการรณรงค์เเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์รวมใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาทำเอกสารประกอบการอบรม โครงการรณรงค์เเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์รวมใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดติดสติกเกอร์ โครงการรณรงค์เเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์รวมใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดสถานที่ จัดเเละเก็บเก้าอี้ ประดับตกแต่งสถานที่ เเละผูกผ้าประดับ โครงการรณรงค์เเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์รวมใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์เเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์รวมใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาทำป้ายศูนย์บริการคนพิการตำบลนาขอม ตัดสติกเกอร์ สัญญาลักษณ์เเละตัวหนังสือ (สีขาว) ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุการเกษตรจำพวกผักสวนครัว ปุ๋ย เเละดินปลูก ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อทองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขอม ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาช้างฟุบเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2566 ]จ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาใหญ่ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับเด็กนักเรียนภายในเขตตำบลนาขอม วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลยทะเบียน บม ๓๗๒๐ นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุเเละอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนวงม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาก่อสร้างโครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๙ บ้านวังเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2566 ]ซื้อชุดตรวจสารไอโอดีน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2566 ]ซื้อเกลือสำหรับทดสอบ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาทำเอกสารประกอบการอบรม โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 49
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
Nax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
  คู่มือประชาชน  
  คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการ
 
   
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220 โทรศัพท์ : 056-009-783 โทรสาร : 056-009-783
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม
จำนวนผู้เข้าชม 18,191,131 เริ่มนับ 18 ก.ย. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com