หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมูที่ 6 บ้านประจันตคีรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ก.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2,3,6,7,8 และหมู่ที่ 9 ตำบลนาขอม (งบกลาง) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2,3,6,7,8 และหมู่ที่ 9 ตำบลนาขอม (งบกลาง) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2562 ]จ้างค่าต่ออายุการใช้งานพื้นที่เว็บไซต์ พร้อมลงโปรแกรมจัดการเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12