หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
นายเสกสรร เกิดศรี
ประธานสภา
 
นายประนอม ปั้นจอม
รองประธานสภา
นางเรไร งามเลิศ
เลขานุการสภา
 
 


นายอนุวัฒน์ สุขมา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


นายชัยชะนะ แกมขุนทด
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


นายกุน เพชรพรชัย
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นางนวรัตน์ คชสารทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นางสาววันเพ๊ญ เนาโคกกรวด
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นายประจวบ ปานเปรม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4