หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
 
โครงการเที่ยวงานชมพู่หวาน บ้านดงเข็ม ประจำปี 2562  
 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  นำโดย นายสุรินทร์ โพธิ์ทรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม ได้จัดโครงการ  “เที่ยวงานชมพู่หวานบ้านดงเข็ม” ประจำปี 2562 ณ บ้านวังเงิน หมู่ที่ 9 โดยมี นายสุไหลหมาน หลำสะ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอไพศาลี มาเป็นประธานในพิธี และมีการจัดกิจกรรมดังนี้
1. การประกวดชมพู่  
2. การแข่งขันตำส้มตำลีลา
3. การประกวดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชมพู่ ประเภทความคิดสร้างสรรค์
4.การจัดแสดงสินค้า OTOP ของดี ตำบลนาขอม  
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรในชุมชน
2. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลนาขอม
3. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนและส่งเสริมสินค้าสินค้าทางการเกษตรให้เป็นที่รู้จัก แพร่หลาย
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 07.17 น. โดย คุณ ชมภู่ โพธิ์พีนธ์

ผู้เข้าชม 183 ท่าน