หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   วิธีการคัดแยกขยะ   20 ก.ย. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์สินค้าของตำบลนาขอม   20 ก.ย. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   เว็บไซต์ อบต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ   20 ก.ย. 2562 991
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม ผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)    19 ก.ย. 2562 138
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประชาสัมสัมพันธ์และราคากลางงานก่อสร้างโครงการสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านเขาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562   17 ก.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการถนน คสล.ภายในสำนักงาน อบต.นาขอม ประจำปี 2562   17 ก.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารศูนยฺพัฒนาเด็กเล็กตำบลนาขอม   12 ก.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประชาสัมสัมพันธ์และราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (งบกลาง)   12 ก.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งให้มาติดต่อขอรับเช็ค    13 ส.ค. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี ของ สินทรัพย์    23 ก.ค. 2562 27
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6