หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ/คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
นโยบายและกลยุทย์การบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม [ 28 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)