หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ/คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.นาขอม) [ 14 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.นาขอม) [ 14 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม เรื่อง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 24 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 7 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
มาตรการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
  (1)     2