หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น
ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น
 
 
ประกาศ/คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ยกเลิกประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและข้อชี้แจงฯ จากนายสุวัตร วุฒิ กรณีการขออนุญาตก่อสร้างฟาร์มสุกร บนที่ดินโฉนดเลขที่ 6712 และ 6713 หมู่ที่ 6 ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
เจตจำนงค์ผู้บริหาร [ 11 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 11 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ [ 11 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
แผนการคำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 4 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
แผนการคำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 4 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและข้อชี้แจงฯ จากนายสุวัตร วุฒิ กรณีการขออนุญาตก่อสร้างฟาร์มสุกร บนที่ดินโฉนดเลขที่ 6712 และ6713 หมู่ที่ 6 ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสววรค์ [ 4 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและข้อชี้แจงฯ จากนายสุวัตร วุฒิ กรณีการขออนุญาตก่อสร้างฟาร์มสุกร บนที่ดินโฉนดเลขที่ 6712 และ6713 หมู่ที่ 6 ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสววรค์ [ 3 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม เรื่อง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)     2      3