หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น
ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงายผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนครสวรรค์ [ 25 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
เอกสารแนบ (2) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
เอกสารแนบ (1) รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานผลการดำเนินงานมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒ [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
แบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
  (1)     2