หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
เอกสารแนบ (2) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
เอกสารแนบ (1) รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานผลการดำเนินงานมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒ [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
แบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
แบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)     2