หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
 
 

ถนนลาดยาง จำนวน 3 สาย

ถนน คสล. จำนวน 24 สาย

ถนนลูกรัง จำนวน 55 สาย
 
 

คลอง จำนวน 8 สาย/แห่ง

บ่อบาดาลสาธารณะ จำนวน 24 แห่ง

บ่อน้ำตื้นสาธารณะ จำนวน 20 แห่ง
 
 
   

น้ำ มีคลองธรรมชาติสายหลักไหลผ่าน ได้แก่ ห้วยนาใน,
ห้วยนานอก, คลองวังก้านเหลือง, คลองกุดตาเทพ, คลองตะกุดหวาย, คลองห้วยใหญ่

ป่าไม้ มีพื้นที่ป่าชุมชน ในเขตพื้นที่ ภายในหมู่ที่ 2 ,3 ,4 , 5 , 6, 9, เนื้อที่ 4,464 ไร่

ภูเขา ตำบลนาขอมมีพื้นที่มีลักษณะภูเขา ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2, 3, 4, 6 ,9 เนื้อที่ประมาณ 20,000 ไร่