หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
ชาวบ้านตำบลนาขอมส่วนใหญ่ยามเช้า ชาวบ้านจะทำบุญตักบาตรที่หน้าบ้านของตัวเอง ส่วนทุกวันพระจะมาทำบุญตักบาตรที่วัด และก่อนจะไปทำงานชาวบ้านส่วนใหญ่จะไปซื้อกับข้าวที่ตลาดกลางหมู่บ้าน จากนั้นก็จะเดินทางไปทำนาทำไร่ของตนเอง หรือรับจ้างทำนาทำไร่ของเพื่อนบ้าน เวลาว่างหลังจากทำนาทำไร่เสร็จแล้ว ชาวบ้านนาขอมก็จะหากิจกรรมทำเพื่อหาความสนุกสนานบันเทิงใจ
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตตำบลนาขอม จำนวน 4 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขอม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาใหญ่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าขาว

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินทอง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
 
ประชากรร้อยละ 100 นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดในพื้นที่
จำนวน 12 แห่ง

วัดนาขอม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดบ่อทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

วัดเขาใหญ่(วัดป่าลีลาภรณ์) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

วัดเทพมงคล (หนองปรือ) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

วัดวังไทรทอง(วัดคีรีเขตวราราม) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

วัดหนองหญ้าขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

วัดเขาช้างฟุบถาวรวนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

วัดประจันตคีรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

วัดหนองตกกล้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

วัดหนองม่วง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

วัดสันติประชาราม (วัดวังเงิน) ตั้งอยู่หมู่ที่ 9

วัดศิริมงคล (บ้านหนองเคล็ด) ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
 
 
โรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 4 แห่ง

โรงเรียนบ้านนาขอม