หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
 
 
ชาวบ้านตำบลนาขอมส่วนใหญ่ยามเช้า ชาวบ้านจะทำบุญตักบาตรที่หน้าบ้านของตัวเอง ส่วนทุกวันพระจะมาทำบุญตักบาตรที่วัด และก่อนจะไปทำงานชาวบ้านส่วนใหญ่จะไปซื้อกับข้าวที่ตลาดกลางหมู่บ้าน จากนั้นก็จะเดินทางไปทำนาทำไร่ของตนเอง หรือรับจ้างทำนาทำไร่ของเพื่อนบ้าน เวลาว่างหลังจากทำนาทำไร่เสร็จแล้ว ชาวบ้านนาขอมก็จะหากิจกรรมทำเพื่อหาความสนุกสนานบันเทิงใจ
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตตำบลนาขอม จำนวน 4 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขอม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาใหญ่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าขาว

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินทอง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
 
ประชากรร้อยละ 100 นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดในพื้นที่
จำนวน 12 แห่ง

วัดนาขอม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดบ่อทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

วัดเขาใหญ่(วัดป่าลีลาภรณ์) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

วัดเทพมงคล (หนองปรือ) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

วัดวังไทรทอง(วัดคีรีเขตวราราม) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

วัดหนองหญ้าขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

วัดเขาช้างฟุบถาวรวนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

วัดประจันตคีรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

วัดหนองตกกล้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

วัดหนองม่วง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

วัดสันติประชาราม (วัดวังเงิน) ตั้งอยู่หมู่ที่ 9

วัดศิริมงคล (บ้านหนองเคล็ด) ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
 
 
โรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 4 แห่ง

โรงเรียนบ้านนาขอม  

โรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง  

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่  

โรงเรียนบ้านเขาช้างฟุบ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านนาขอม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาช้างฟุบ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
 
 
   

โครงการประเพณีวันลอยกระทง ระยะเวลาการจัดงาน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ณ วัดนาขอม

โครงการทอดผ้าป่าข้าวเปลือก ระยะเวลาการจัดงาน วันที่ 31 ธันวาคม ณ วัดบ่อทอง

โครงการประเพณีฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี (ย่าโม) ระยะเวลา
การจัดงาน วันที่ 14 มีนาคม ณ อนุสาวรีท้าวสุรนารี (ย่าโม) หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าขาว
 
โครงการประเพณีนมัสการหลวงปู่ขาว ระยะเวลาการจัดงาน ช่วงเดือน มีนาคม - เมษายน ณ วัดวังไทรทอง
 
โครงการสนับสนุนการจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุ) ระยะเวลาการจัดงาน วันที่ 13 - 15 เมษายน
 
โครงการประเพณีถวายเทียนพรรษา วันเข้าพรรษา ระยะเวลาการจัดงาน ขึ้น 13 ค่ำเดือน 8
 
ประเพณีบุญบั้งไฟ ระยะเวลาการจัดงาน วันเสาร์ที่สองของเดือนพฤษภาคม ณ วัดหนองเคล็ด