หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 

ปลัด อบต.นาขอม
 
 
นายสมชาย ตาเวียน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวทิพรัตน์ ฉันขาว
หัวหน้าสำนักปลัด


ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวศิริกัลยา ธงชัย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายธาราโรจ หิรัญรุจิรา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นายรัชพล โสรจแสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวรัศมี บุตรครบุรี
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน