หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ

หมู่ที่ 1 บ้านนาขอม ร้อยละ 100

หมู่ที่ 2 บ้านบ่อทอง ร้อยละ 95

หมู่ที่ 3 บ้านเขาใหญ่ ร้อยละ 100

หมู่ที่ 4 บ้านวังไทรทอง ร้อยละ 100

หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าขาว ร้อยละ 80

หมู่ที่ 6 บ้านประจันตคีรี ร้อยละ 90

หมู่ที่ 7 บ้านหนองตกกล้า ร้อยละ 100

หมู่ที่ 8 บ้านหนองม่วง ร้อยละ 100

หมู่ที่ 9 บ้านวังเงิน ร้อยละ 100

หมู่ที่ 10 บ้านถนนสุด ร้อยละ 90

หมู่ที่ 11 บ้านหนองเคล็ด ร้อยละ 100
 
 

หมู่ที่ 1 ประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง

หมู่ที่ 2 ประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง

หมู่ที่ 3 ประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง

หมู่ที่ 4 ประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง

หมู่ที่ 5 ประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง

หมู่ที่ 6 ประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง

หมู่ที่ 7 ประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง

หมู่ที่ 8 ประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง

หมู่ที่ 9 ประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง

หมู่ที่ 10 ประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง

หมู่ที่ 11 ประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง
 
 
         
การบริการ

สถานีบริการน้ำมัน/ปั้มน้ำมัน จำนวน 31 แห่ง

ร้านขายของชำ จำนวน 49 แห่ง

โรงสี/ท่าข้าว/ลานรับซื้อพืชผลทางการเกษตร จำนวน 10 แห่ง

ฟาร์มเลี้ยงไก่/ฟาร์มเลี้ยงสุกร/ฟาร์มอื่นฯ จำนวน 8 แห่ง

ร้านค้าไม้/ร้านขายต้นไม้ จำนวน 2 แห่ง

อู่ซ่อมรถ/ร้านขายอะไหล่ยนต์/ร้านซ่อมรถ จำนวน 6 แห่ง
 
โรงแรม/รีสอร์ท/ห้องพัก จำนวน 1 แห่ง
ร้านอาหาร/สวนอาหาร/ร้านอาหารตามสั่ง จำนวน 14 แห่ง
 
เสาสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน 10 แห่ง
ร้านขายปุ๋ย/ร้านขายยา จำนวน 2 แห่ง
  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
 
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ   หมู่ที่ 1
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ   หมู่ที่ 2
 
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ   หมู่ที่ 3
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ   หมู่ที่ 5
 
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ   หมู่ที่ 6
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ   หมู่ที่ 7
 
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ   หมู่ที่ 8
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ   หมู่ที่ 9
 
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ   หมู่ที่ 10
กลุ่มผลิตไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว หมูที่ 4
 
กลุ่มสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก   หมู่ที่ 7
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกและพริกแกง หมู่ที่ 4
 
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการทอเสื่อกก   หมู่ที่ 11